Svensk TM Sparr / Svensk Tm-spärr

Svensk TmSparr (Svensk TM-Spärr) tillbaka. Spåren är tydliga.

Produkten har kopplingar många år bak i tiden och är en del av ett stort nätverk av oseriösa bolag som i huvudsak arbetat med telefonförsäljning från Thailand. 
På bilderna nedan kan du se indikationer på hur det hänger ihop. Lägg märke till att Svensk TmSparr (den senaste) har en e-mailadress som heter [email protected]. En faktura från TWC hittar du längst upp till höger i kollage-bilden. Du ser även att TWC och Marknadskonsulterna Solna har identiska fakturor…

Likheterna stannar inte där. Mer komplett kartläggning kommer inom kort.

Bilderna är:
 Fakturakollage på fakturor från Nej Tack, TeleZapper, Marknadskonsulterna Solna och TWC Sverige. Produkterna fakturorna avser är Svensk TM-Spärr, Nummerregistret, Expertisen, Kvalitetstid, Nej Tack och TeleZapper. Fakturorna är daterade 2010-11 till 2011-04.

Svensk TM-sparr

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag