Svensk Sökmotorregistrering

Utskick från Svensk Sökmotorregistrering AB. Maskerad erbjudandefaktura.

Fakturan avser ”sökmotorregistrering web 60” och tvivelaktiga tjänster som ”Registrering till minst 60 sökmotorer och länkregister” och ”Automatiserad indexering av er hemsidas sökord”.

Bankgirot är registrerat på Kalyun Sweden AB vilket är Svensk Sökmotorregistrering ABs tidigare namn. Adressen Renstiernasgata 28 i Stockholm användes tidigare av bland annat bluffbolaget Ensidia KB.

Svensk Sökmotorregistrering AB har en registrerad adress i Göteborg.

Svensk Sökmotorregistrering

Svensk Sökmotorregistrering

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag