World Wide Media Öresund AB – Sponsrade Länkar

World Wide Media Öresund. Webbföretag utan varken hemsida eller telefonnummer.
Ett antal klagomål har inkommit på World Wide Media AB (World Wide Media Öresund AB, organisationsnummer 556860-0372) ett nyligen ombildat lagerbolag. Vi ställer oss frågande till hur ett företag vars huvudsyssla skall vara internetannonsering (som är en svår sak i sig) inte har varken telefonnummer, fax eller hemsideadress och dessutom använder sig av e-mailadress från G-mail, Googles gratismail.

Klagomålen grundar sig i att de säljer in fortsättningen på ett tidigare (ej existerande) medverkande vilket även tydligt markeras av texten om att annonsen är ”ej fortlöpande”.

World Wide Media AB

World Wide Media AB

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag