Svensk Webbmedia AB

Nytt malmöbolag på framfart. Vill få dig att förlänga avtal du aldrig ingått.

Inkomna rapporter säger att Svensk Webbmedia AB säljer genom att hänvisa till ett tidigare ingått avtal – som aldrig existerat.

Svensk Webbmedia

Svensk Webbmedia

Vi ställer oss som vanligt tveksamma till annons/webbföretag med G-mailadress och oregistrerade kontantkort som enda kontaktmöjlighet. Företaget med organisationsnummer 556717-4874 bytte nyligen styrelse och namn.


Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag