Dinisoguide / Din Iso Guide / Soriba / Delbonnia KB

Uppgifter om DinIsoGuide. Rapporter om oärlig försäljning. Det kanske mest anmärkningsbara är att Soriba AB står som företaget bakom produkten, men fakturan är överlåten till Delbonnia KB.

Delbonnia KB har organisationsnummer 969753-5848. Komplementär är Tak & Snö Bygg i Stockholm KB med organisationsnummer 969753-5848. Komplementär för Tak & Snö Bygg i Stockholm KB är Bollio KB med organisationsnummer 969728-6392.

Bollio KB stod bakom Företagsdelen 2011 och har bland annat skickat ut falska betalningsförelägganden i försök att driva in betalning. Man angav flera betalningsmottagare på fakturorna för Företagsdelen 2011, bland annat Jönsson Finans (Plusgiro 154 39 43-3) och Nortorp Finans (Plusgiro 157 19 87-5).

Nu avslöjas en liten del av ett gigantiskt nätverk: Plusgirot till Jönsson Finans användes bland annat för Sökregistret (www.sokregistret.se som frontades av Hualan Media & Info). Plusgirot till Nortorp Finans användes i sin tur av Företagssidorna 2011 (frontat av M.B.K Mediainnovatörerna) för att senare bytas ut mot Juuti Finans (Plusgiro 159 09 42-7). Det stannar inte där – förgreningarna är långt fler till antalet.

www.dinisoguide.se

www.dinisoguide.se

www.dinisoguide.se - hemsida

www.dinisoguide.se - hemsida

På www.dinisoguide.se står inte Soriba ABs organisationsnummer, däremot Aretius KB som tidigare frontade Webbsidorna.nu.

Uppdatering: vittnesmål säger nu att www.dinisoguide.se har sålt in annonser genom att hänvisa till ett tidigare medlemskap som du är tvungen att förnya. Domänen dinisoguide.se registrerades först 2011-05-12.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag