Bevakaupphandling.se – European Tenders – Bevaka Upphandling

Nya utskick från Bevaka Upphandling. Med märkligt uppsägsningsformulär.

Omskrivna Bevaka Upphandling (bevakaupphandling.se) har nyligen skickat ut ett stort antal fakturor. Tillsammans med fakturorna kommer ett uppsägningsformulär. Vad som ligger till grund för fakturorna är ännu oklart.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag