118100.se – Gul 123 – 118 100 – gul123.se

Många frågor kring eventuellt uppköp. Just nu får vi många samtal gällande Gul123.se och 118100.se.

Obs! En uppdaterad nyhet har publicerats som reder ut begreppen. Klicka här för att läsa den istället.

118100.se säger att de köpt upp Gul123s kundregister och att du är med hos Gul123.se återstoden av kontraktet, som i många fall är en längre period. Ett exempel är att ditt företag har tecknat ett avtal för annonsplats på Gul123.se som gäller i fem år framåt. Detta avtal, sägs det, kommer kosta dig cirka 11 000 kronor om det inte sägs upp.

118100.se menar att de häver det nyss nämnda avtalet (med Gul123.se) åt dig, och att du slipper betala avgifterna till Gul123.se men bara om du tecknar ett årsavtal hos 118100. Tecknar du inte upp dig hos 118100.se löper avtalet med Gul123.se vidare, vilket gör dig betalningsskyldig under resterande period och du löper risken att ”betala för ingenting”. Allt enligt 118100.se.

Norskägda Gul Sverige AB, med vilka nämnda avtal tecknats, inledde sin konkurs 2011-09-21 vilket är mycket viktigt i sammanhanget.

Vi har nu inlett en process där vi granskar relevanta ingångna avtal samt exakt vad som sker och har skett med nyss nämnda kundregister. När vi har den information vi behöver går vi ut med en juridisk bedömning kring rimligheten i ovannämnda påståenden.

Har du mer information tar vi tacksamt emot den.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag