118100.se – Gul Sverige AB – 118 100 – Gul123.se

Situationen med Gul123 och 118100 är uppklarad. 118 100 har farit med osanning i säljmomentet.

Vi har den senaste tiden fått inrapporterat, sett e-mail och tagit del av flera inspelade samtal där 118 100 far med osanning i säljsamtalen kring uppköpet av Gul Sverige ABs kundregister. 118 100 har framställt situationen som att det uppringda företaget löper stor risk att drabbas ekonomiskt om man inte går över till 118 100. Det är inte sant.

Följande har hänt i säljmomentet:

  • Tidigt i samtalet informeras den uppringde om längden på bindningstiden för avtalet med Gul Sverige AB och att Gul Sverige AB anses vara ett blufföretag och en aktör som lurat många företagare. 118 100 säger sig nu ta över deras kundregister med syfte att ”städa upp på marknaden”118 100 citeras återigen med ”Det vi gör helt enkelt är att vi räddar dig från ett löpande abbonemang på alldeles för mycket pengar för en sån liten sajt och erbjuder dig istället att bli kund hos oss och slippa all kontakt med dem i framtiden.”
  • 118 100 berättar att du är bunden i ytterligare fem år hos Gul Sverige AB och att du därför kommer få betala över 11 000 kronor, eftersom årsavgiften på 2400 kronor skall betalas i fem år framåt. Detta har markerats med ”jag har kontraktet framför mig, och ser hur långt det löper”
  • Om du däremot går med hos 118 100, och tecknar ett årsabonnemang hos dem för 2995:-, så ser 118 100 till att ditt avtal hävs, du kommer undan betalning och ”allt som rör Gul Sverige AB”. Detta har gjorts med formuleringar som ”vi river kontraktet, så slipper du oroa dig för dom”.
  • Man har tydligt målat upp ett falskt hot i avtalet med Gul Sverige AB med meningar som ”Om du inte tackar ja kommer vi inte kunna hjälpa dig om du får problem i framtiden”, ”på ett sätt eller ett annat så kommer de dra in pengarna.”, ”De har smarta (om än luriga) villkor vilket gör att de kan kräva pengar i framtiden, och då gäller inte längre detta erbjudande från oss” och ”vissa har avtal som gäller ’indefinately’ dvs, för alltid”
  • På den direkta frågan om huruvida Gul Sverige AB försatts i konkurs har man svarat antingen ”nej” eller ”vi vet inte säkert vad som kommer hända”.

Så här ligger det till – egentligen.

De fakturor som skickades ut av Gul, oavsett bindningstid/periodlängd, avsåg hela bindningstiden. Detta innebär att alla fakturor redan är betalda, för hela perioden (det vill säga ända fram till 2014). Du kan alltså inte krävas på ytterligare avgifter under resterande femårsperiod. Den är redan betald. Detta är bekräftat av dels äldre Gul-fakturor från vårt arkiv samt förvaltaren av Gul Sverige ABs konkurs.
Vi har via ombud pratat med konkursförvaltaren för Gul Sverige AB som bekräftat att Gul sålt kundregistren till 118 100 och att Guls kunder genom nytt avtal med 118 100 får sitt avtal med Gul annullerat, som en del av överenskommelsen. Konkursförvaltaren har också godkänt att 118 100 skriver text på Guls hemsida om att kundbasen är överlåten. En förutsättning för detta var dock att det tydligt framgår att Gul är i konkurs, och detsamma gäller vid telefonförsäljning. Detta har inte skett. Säljare från 118 100 har dock valt att undanhålla viktig information genom att inte förklara att Gul Sverige AB är i konkurs samt påstå att kunden i princip måste ingå avtal med 118 100 för att klara sig undan ”framtida problem” och höga kostnader. Avseende texten på hemsidan, som i dagsläget är bristfällig, kommer konkursförvaltaren att tillse att den ändras så det framgår att Gul är försatt i konkurs.

Avtalet mellan Gul och 118 100 innebär att 118 100 får ta kontakt med Guls kunder och erbjuda en ny tjänst och att de kunder som går över till 118 100 får sitt avtal annullerat. Inget annat. Konkursförvaltaren har inget intresse av att driva verksamheten vidare i syfte att ”hoppas” på att kunder glömmer att säga upp avtalen.

Guls moderbolag, Easy Connect AS, kommer att tillse att hemsidan Gul123.se finns uppe så länge 118 100 ringer till kunder från Gul123:s kundregister. Hade sidan släckts ned redan idag hade det inte funnits något incitament för Guls kunder att ens fundera på att byta till 118 100. Anledningen till att kundregistret är sålt och att konkursförvaltaren tillåter Easy Connect att hålla hemsidan öppen under konkursen är att det är samma styrelse i Gul och Easy Connect och att ledamöterna svarar för Guls skulder med personligt betalningsansvar.

Avtalen mellan Gul och deras kunder kommer inte att flyttas över till Easy Connect då detta inte är avtalsrättsligt möjligt. När konkursen avslutas kommer således även avtalen med Gul att upphöra.

Slutsatsen är att Guls kunder kan ta det lugnt och bör endast ingå avtal med 118 100 om de känner att de vill nyttja 118 100:s tjänster. Vill de inte ingå avtal med 118 100 medför det således ingen risk att behöva hamna varken i domstol eller hos Kronofogden, något som man enligt inkomna uppgifter vid flera tillfällen låtit påskina i samtalen.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag