Sincerus hotar med konkurs

Nya hot från Sincerus. Begär dig i konkurs. Sincerus (Dagens Företag, Dagens Ledare, Näringslivsdelen) har tidigare stått bakom betalningsanmaningar i form av färdigifyllda stämningsblanketter som istället för att skickas till berörd tingsrätt går till de man anser är betalningsskyldiga. Man har fyra dagar på sig att betala och många misstar utskicket för en riktig stämning. I de undersökningar vi gjort till berörda tingsrätter har inga av våra inkomna ärenden tagits vidare. Däremot har Sincerus fortsatt… genom att skicka påminnelser.

Det senaste tricket från Sincerus är bifogat längre ner på sidan. En förhållandevis anonym jurist (Juristfirman Jan G Svensson) hotar om att man kommer begära ditt företag i konkurs om du inte betalar din skuld till Sincerus. Brevet är inte bara oetiskt och mycket hotfullt – man glömmer ett par relevanta detaljer:

1.      Juristfirman Jan G Svensson
Efter en kontroll av bolagsregistret och personregistret kan vi konstatera att juristfirman Jan G Svensson inte finns registrerad. Det kan dock vara möjligt att han driver en enskild firma med F-skattsedel – men vi får ingen träff på adressen.

Det står två telefonnummer angivna på skrivelsen.
1. 070-225 34 47 går till en Ulla-Britt Svensson (Loman).
2. 060-15 97 50 går till Jan Svensson – ”juristen”. Båda numren är registrerade på hemadressen som även anges vara adressen till ”Juristfirman Jan G Svensson” – Majorsgatan 35, 852 38 Sundsvall.

2.       Om konkurs-förfarandet
Sincerus AB kan ansöka om att försätta ett företag i konkurs. Ett sådant förfarande är dock långt från enkelt. Följande punkter måste vara uppfyllda:
a)       Företaget måste vara på obestånd (och därmed förklaras insolvent). Detta innebär att man inte kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte är tillfällig. För det fall företaget inte är insolvent kommer konkursansökan att avvisas av tingsrätten
b)      Sincerus AB måste med bevisning styrka att företaget är på obestånd enligt konkurslagen. 
c)      Det måste vara fråga om en klar och förfallen fordran. Detta innebär att det inte skall råda något tvivel om att företaget har betalningsplikt. 
d)      För det fall Sincerus ansöker om konkurs, vilket vi har svårt att tro att de gör med vetskap om att företaget de angriper inte var insolvent och ansökan avvisas, har det drabbade bolaget rätt till ersättning för skada som uppstått med anledning av konkursansökan.

Att hota med konkursansökan är väldigt uppfinningsrikt och får dessvärre säkerligen vissa att rygga tillbaka och betala. Gör inte det.


Sincerus konkurshot

Sincerus konkurshot

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag