Massmail från European Tenders / Bevaka upphandling / Svensk Affärsförmedling

Mail från European Tenders / Bevaka upphandling / Svensk Affärsförmedling. Innehåller ingen fakturainformation.
Företaget European Tenders (även Bevaka Upphandling och Svensk Affärsförmedling) har den senaste tiden samlat på sig ett stort antal klagomål och polisanmälningar. Rapporter har inkommit att man efter provperioden fakturerat kunder trots att avtalen ska vara uppsagda.

I mailet, som inte refererar till någon specifik faktura eller fordran, står bland annat följande att läsa: ”Vid utebliven betalning skickas ärendet vidare till kronofogdemyndigheten för indrivning av skuld, samtidigt skickas även en stämningsansökan till Svensk domstol”. Vi ifrågasätter meningen starkt eftersom det frångår alla logiska rutiner att koppla in båda instanser samtidigt.

Vidare står skrivet i de allmänna villkoren att tvist skall avgöras genom skiljedom. Detta är ett mycket kostsamt förfarande och kan inte under några omständigheter motivera åtgärder för indrivande av en fordran om ringa belopp kring till exempel 3 000 – 5 000 kr. Skiljedomsförfarandet innebär att båda parterna utser var sin skiljeman och de två utsedda skiljemännen utser en tredje vilka tillsammans utgör skiljenämnden. Skiljemännen vill ha betalt i förskott och arvodet är ofta betydande. För det fall köparen håller sig undan och inte utser någon skiljeman måste säljaren vända sig till tingsrätten för utseende av skiljeman.

Klausulen om skiljedom vid tvist gör att man, vid en eventuell stämning, har möjlighet att ange att tingsrätten inte är behörig. Tingsrätten skall därmed avvisa talan.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag