Hittarforetag.se / Hittarföretag.se

Ännu en bluffaktura som snyltar på Hitta. Betalningen går till personkonto hos Swedbank.

I dagsläget känner vi till ett flertal produkter som anspelar på den välkända och seriösa sökmotorn hitta.se (bolagsnamn Hittapunktse AB) och majoriteten av kopiorna har återkommande klagomål. Hitta Företag Sverige AB är försatt i konkurs med bolagsmannen i fängelse för grova bokförings- och skattebrott. Hitta Företagen (betalning går till Företagslansering Sverige AB och avser införande på www.hittaforetagen.se) är aktiva i dagsläget.

Den senaste varianten av ”Hitta” och ”Företag” i kombination är Hittarföretag – eller snarare ”Hittarforetag.se” som står skrivet på fakturan. Det finns flera punkter som är tvivelaktiga:

  • Det mest uppenbara är att fakturan inte innehåller någon information vem eller vilka som är betalningsmottagare/fakturautställare. Det enda som anges är adressen, som står utskriven som ”hittarforetagen.se”. Det är visserligen en typ av adress men givetvis helt fel.
  • Kontot som pengarna går till är ett personkonto hos Swedbank.
  • Fakturan avser ett ”avslutningsår” och ”upphörande av paket Budget” – trots att man aldrig varit med tidigare.
  • Hemsidan, www.hittarforetagen.se fungerar inte.

Hittar Företag

Hittar Företag

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag