Hitta Företagen begär betalt för orderbevis

Hitta Företagen begär betalt för orderbevis. Nytt skamligt upplägg.

I en bestridandeprocess är det viktigt att avgöra om betalningsplikt föreligger. Det görs vanligen genom att säkerställa vilket orderbevis som ligger till grund för fakturan. Vanligtvis rör det sig om en ljudinspelning eller en kopia på ett underskrivet avtal. Det  har nyligen inkommit flertalet rapporter att Hitta Företagen begär betalt för att få ut orderunderlaget eftersom det sägs ”ligga hos en tredje part”. Inte sällan förekommer hot om att ta ärendet vidare till kronofogdemyndigheten och/eller lokal tingsrätt om fakturan inte betalas eller ljudfilen inte krävs ut.

Det är en bisarr sak att ta betalt för ett orderunderlag och något vi självklart inte rekommenderar. Värt att ha i åtanke är att ljudfiler ofta nämns och används som hot även i de fall de inte existerar och/eller innehåller oklarheter. Och det allra viktigaste: du har rätt att ta del av materialet.

Är du drabbad? Kontakta oss.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag