Hittaföretag.se’s avtalsvillkor – oklara

Hittaföretag har oklar bindningstid. Avtalsperioden varierar på fram- och baksidan av fakturan.Vi har tidigare skrivit om Hitta Företags säljsamtal där de inleder med att kontrollera om uppgifterna stämmer för ”inför nästa period” (eftersom företaget ”varit med tidigare”) och sedan nämner ett påhittat ”intjänat belopp” om 1000 kronor för företag som aldrig varit kunder. Nu skickar de ut påminnelser för en automatiskt förlängning – som däremot verkar minst sagt oklar.

framsidan av fakturan står: 
”… om ingen uppsägning kommit oss tillhanda skriftligt tre månader innan bindningstiden löper ut så kommer avtalet att förlängas per automatik med 12 månader och en ny faktura skickas ut” följt av ” Denna faktura har en ny gällande prisplan för en fullt tillgänglig tjänst enligt dom allmänna villkoren”.

baksidan, där man finner avtalsvillkoren, står dock: ”För det fall avtalet inte har sagts upp till upphörande enligt punkt 3.1 ovan förlängs avtalet med 24 månader med samma uppsägningstid varvid avtalet övergår till ett abonnemang omfattande hela det utbud av tjänster som Hittaföretag.se erbjuder med pris enligt punkt 3.3 nedan.”

Vad står på punkt 3.3, då? Jo, följande: ”Efter att avtalet har förlängts och abonnemanget omvandlats med tillgång till samtliga tjänster utgår en löpande månadskostnad om 995 kronor per månad (exklusive mervärdesskatt) för abonnemanget under avtalsperioden”.

Alltså:

1. Avtalet löper 12 månader och skall sägas upp skriftligen senast tre månader före utgången period. Annars förlängs det i ytterligare 12 månader.
2. Samtidigt som villkoren på baksidan säger att avtalet förlängs med 24 månader och övergår till att ”omfatta hela det utbud av tjänster som Hittaföretag.se erbjuder” (vad är det, exakt?)  till en ”löpande månadskostnad om 995kr per månad … för abonnemanget under avtalsperioden”.

Ingenting av detta nämns i telefonsamtalet.

Det här innebär att om man väljer att ligga kvar, och inte säger upp avtalet inom 9 månader, så binder man sig att medverka ytterligare 24 månader – till ett helt annat pris (om vi väljer att läsa på baksidan).  Kostnaden för månad 13-36 blir 23.880kr + moms. Avgiften för de första 12 månaderna varierar, men brukar vara 3.995kr + moms. Totalt är det alltså 27.875kr + moms för att annonsera på HittaFöretag.se, en sida med ett par hundra besökare om dagen, att jämföra med exempelvis hitta.se som har flera hundra tusen unika besökare per dag.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag