Nummerupplysningen.se – egna inkassokrav

Även Nummerupplysningen.se skickar inkassokrav i eget namn. Tidigare samarbeten avslutade.

Estniska Nummerupplysningen (eller Nummerupplysningen OÜ) använde sig tidigare bland annat av ett ”eget” inkassobolag – Rigolet Inkasso (eller Rigolet OÜ) – även det ett bolag tecknat i Estland, och även det ett bolag utan tillstånd att bedriva inkassoverksamhet.

Det handlar klart och tydligt om krav som i stort är någon typ av varning/besked om att Nummerupplysningen.se kommer ansöka om betalningsföreläggande ”för utfående av utslag”. Man hänvisar till att yrkade kostnader har ”specificerats i ansökan till kronofogdemyndigheten” (trots att ansökan ej är gjord) och tar samtidigt betalt för inkassokostnader. Av någon anledning har man valt att dessutom ta betalt för ”Arvode vid betalningsföreläggande” och ”Ansökningsavgift betalningsföreläggande” i förskott. Dröjsmålsränta tillkommer.

Vi har lagt upp två bilder nedan: kravet i sin helhet och en förstorad, mer läsvänlig variant.

Nummerupplysningen Inkasso

Förstoring Nummerupplysningen

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag