Globe Trade Control – nya utskick februari 2011

Nya utskick från Globe Trade Control. Avser uppdatering av företagets uppgifter på www.globetradecontrol.com 

Överst på utskicket står i fet stil: UPDATE YOUR EXISTING DATA … CURRENTLY YOU ARE REGISTERED WITH YOUR BASIC DATA ON A FREE BASIS … THANK YOU FOR YOUR COOPERATION (Ungefär UPPDATERA ERA BEFINTLIGA UPPGIFTER … FÖR NÄRVARANDE ÄR NI KOSTNADSFRITT REGISTRERADE MED ERA GRUNDUPPGIFTER … TACK FÖR ERT SAMARBETE).

Av erfarenhet vet vi att många slutar läsa där och missar texten SIGN ONLY IF YOU WANT TO PLACE AN ORDER FOR FULL REGISTRATION (FYLL I OCH SKRIV UNDER ENDAST OM NI VILL PLACERA EN ORDER FÖR FULLSTÄNDIG REGISTRERING). Sedan följer ett formulär där man förväntas fylla i de uppgifter man vill ändra, samt vilket nummer som man skall faxa blanketten till ( +44-207-9002519 / +1-212-8981249 ).

Längst ner står avtalsvillkoren där det nämns att om man vid underskrift beställer en s.k. FULL REGISTRATION för de kommande 2 åren. Priset är 97 Euro per månad, dvs totalt 2328 Euro för 24 månader, det är 21.213 kr med dagens växlingskurs (2011-02-02), vilket är en ansenlig summa.

Vi vill uppmärksamma om att det är ett löpande avtal.
Det står klart och tydligt att om man inte säger upp det hela senast två månader innan avtalstiden går ut så förlängs det med ytterligare två år löpande.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag