Bluffaktura: Lokaldelen

Se upp för fakturor/erbjudanden för ”Lokaldelen.se” Vi tar gärna emot underlag.

Det har kommit till vår kännedom att företaget ”BOX 829 I KALMAR KB” använder ”Lokaldelen.se” namn, adress samt logotyp.

Företaget skickar ut fakturor samt fakturaliknande erbjudanden.

Faxa in det till oss på 031-167422 eller skicka per post till:

Svensk Företagsförening
Sten Sturegatan 4
411 39
Göteborg

För att vara på den säkra sidan så ber vi alla våra medlemmar samt icke-medlemmar att skicka in allt underlag!

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag