Varning! ”Bolagsverket” och kontroll av uppgifter…

Varning! ”Bolagsverket” kontrollerar uppgifter via telefon.

Vi har fått in ett flertal klagomål från medlemmar som säger sig ha blivit kontaktade av någon som utger sig vara från Bolagsverket. Man ringer för att kontrollera företagets aktuella uppgifter men i själva verket använder informationen och samtalet som fakturagrund.
Det är viktigt att vara extra försiktig med telefonsamtal! Använd vår tjänst Säljstopp2 för utökad säkerhet.

Läs mer här:
Artikel om bluffakturorna i Alingsås Tidning

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag