T&W CONSULTING / TWC / Filterdosa

T&W Consulting / TWC Sverige är igång igen med nya utskick rörande deras ”filterdosa”.

Det är en sannerligen rörig historia. På fakturan står tydligt att läsa:

”Filterdosa, antal 1.00, A’ pris 2395,-” Därefter vilket fakturanummer det gäller, och sedan:
”På kundens begäran skickas EJ Filter dosan ut till kund.”
På raden under följer:
”Eftersom du inte sagt upp tjänsten 90 dagar innan avslutad period är du skyldig att betala denna faktura och har automatiskt blivit förlängd inför nästkommande period.
Däremot så är vi tvugna att erbjuda våra kunder 90 dagars ”Nöjd Kund Garanti”.
efter BETALD faktura har kunden rätt att använda sig utan våran ”Nöjd Kund Garanti”.
Om kunden inte är nöjd med produkten kan kunden maila eller posta in en omedelbar avslutning av tjänsten.
Vi är då skyldiga att återbetala kunden hela bloppet och kunden blir uppsagd för vidare tjänster.
Glöm EJ att ange kontonummer där pengarna skall återbetalas i ditt uppsägningsbrev/mail.”

Det rör sig fortfarande om rena bluffmetoder och vi rekommenderar våra medlemmar att skicka in fakturan till oss för bestridandehjälp.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag