TS – Telesapper – T&W Consulting – Spärrtjänst TeleSapper Dosan

TS – Telesapper. T & W Consulting skickar obefogat ut fakturor och påminnelser avseende Telesapper. Beloppet är på 2895kr + moms (3619kr) och fakturan pryds i övre vänstra hörnet av bokstäverna T och S sammanflätade. Telesapper är enligt fakturan en dosa som skall fungera som en spärrtjänst. Om man läser på fakturan så ser man att ”Dosan samt användarmanualen kommer per post inom 2 veckor efter att fakturan har betalats”, vilket innebär att man omöjligt kan ha haft den innan. Dessutom är företaget T&W Consulting (840221-XXXX) inte registrerat förrän i höstas.Vidare kan man läsa att man är fakturerad nu för att man inte sagt upp ett tidigare avtal 3 månader före dess avslut. Vilket avtal som avses anges inte.

Däremot så säger sig företaget ha en ”Nöjd kund garanti”, som innebär att man skall få pengarna tillbaka om man inte är nöjd, men att man först måste göra rätt för sig och betala fakturan. Vi avråder er från att testa detta då T&W Consulting är en enskild firma som drivs av en 26-årig man med skulder hos Kronofogden. Så sent som i mars 2010 gjordes ett utmätningsförsök. Risken att ni inte får några pengar tillbaka utan att dessa istället hamnar hos T & W’s fordringsägare är uppenbar.

Observera att detta inte är ett erbjudande utan en faktura som bör bestridas och polisanmälas.

Uppgifter om företaget:
T & W Consulting
Anfångarvägen 1
610 14 Rejmyre
(på fakturan uppges adress Fridtunagatan 3, 603 52 Norrköping)

Org-nr: 840221-1992
Tel: 08-40011810
E-post: [email protected]
PG: 52 26 45-1

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag