Moms-ID-nummer hos Företagsportalen Sverige

Företagsportalen / TVV Tele Verzeichnis Verlag GmbH, har skickat ut ett skrivelse där de vill att man uppdaterar sina uppgifter på sidan www.foretagsportalen-sverige.com. Det är framförallt ert moms-ID-nummer (momsregistreringsnummer) som de är intresserade av.  Den som inte är försiktig riskerar att få en faktura på nästan 30.000kr trots att det står att inga avgifter tillkommer.

Hur går då detta till?
Jo, man hänvisar till ”ändringar i EU:s finanspaket” som ”förpliktigar alla firmor att anteckna sin moms ID nummer på diverse skrivelser”.
Sedan utger man sig för att vara ”utgivare av ledande internetportaler” och behöver aktualisera sin databas och ber därför att man skall kontrollera sina uppgifter på bifogat registerutdrag/formulär och komplettera med sitt moms ID nummer. Om uppgifterna är felaktiga så kan man gå in på ovan nämnda hemsida och korrigera dem, ”Inga kostnader tillkommer!”

På sida två i utskicket hittar man formuläret, där man ska ange sitt moms-ID-nummer och sedan faxa tillbaka till 8 501 095 08 (de har nog glömt en nolla i början där), eller returnera i bifogat svarskuvert. Man har även möjlighet att ange tre stycken ”slagord” (sökord?), så att intressenterna på Företagsportalen ska hitta er snabbare.

Detta kan ju tolkas som att man har som skyldighet att fylla i sitt moms-nummer och skicka tillbaka formuläret, och att det är gratis – Det är det inte. Om man returnerar formuläret (oavsett om det är via post eller fax) så tecknar man en order att ligga med på Företagsportalen i fet stil i 3 år för 975 Euro per år (totalt 2925 Euro). Därefter förlängs avtalet med ett år i taget ”om den inte blir uppsagd i skriftlig form tre månader efter upphörandet”, hur man nu ska kunna säga upp avtalet efter upphörandet när det är ett löpande avtal?

Läser man hela första sidan i utskicket så ser man att det står att man ska använda bifogat formulär om man önskar publicering som går utöver basdataregistreringen, och att publiceringen är avgiftsbelagd eftersom de är ”ett företag som är oberoende av kammare och myndigheter”. Detta är grovt vilseledande eftersom det längre upp på samma sida står att man skall kontrollera uppgifterna på samma formulär, meddela sitt moms ID nummer och att inga kostnader tillkommer. Kostnaden för medverkan hittar man först, och endast, längst ned på sida 2. I vad som dessutom förefaller vara ett mindre typsnitt.

Det står även att man, om man inte önskar någon publicering, kan gå in och avanmäla sig på hemsidan. Detta behöver man dock inte göra eftersom det står längst upp på sidan 2 att det är ett erbjudande.

Förvånansvärt nog har man 14 dagar på sig att återkalla sin order via rekommenderat brev om man ångrar sitt ordertecknande. Dessa dagar räknas från den dagen ni skickade in uppgifterna. Med andra ord en 14-dagars ångervecka.


Uppgifter om företaget:

TVV Tele Verzeichnis Verlag GMbH
Borsteler Chaussee 85-99 a
D-22453 Hamburg
Fax: 0049 40 51 48 49 50

HRB 40 749

Laga domstol: Hamburg (bolaget är tyskt)

Verkställande direktör: Wulf LohmeyerHåll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag