Inkasso åt Nummerupplysningen OÜ

Fidelity Ekonomi & Inkasso har avslutat allt samarbete med Nummerupplysningen OÜ och kommer inte att tillställa några betalningsanmaningar eller vidta några andra inkassoåtgärder med anledning av fakturan från dem.
Samtliga av Nummerupplysningen OÜs ärenden är avslutade och avskrivna hos Fidelity Ekonomi.

Nummerupplysningen OÜ var avsändare till den gula lappen som kom i posten i april/maj och
som många fyllde i i tron om att det var något helt annat.

Vilket bolag som kommer ersätta Fidelity Ekonomi vet vi inte. All korrespondens hänvisas direkt
till fordringsägaren.

Nummerupplysningen OÜ:

TFN: 010- 10 10 100
FAX: 010-10 10 101

E-POST: [email protected]

Adress: Tatari 30, 101 16 Tallinn. Estland.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag