GLOBE TRADE CONTROL

Ett utskick liknande European City Guide’s har i dagarna nått svenska företagare både via mail och post. Denna gången kommer det från GLOBE TRADE CONTROL. Utskicken avser uppdatering av företagets uppgifter på www.globetradecontrol.com – en sida som visar företagsuppgifter samt kreditstatus och dylikt.

Överst på utskicket står i fet stil: ”UPDATE YOUR EXISTING DATA … CURRENTLY YOU ARE REGISTERED WITH YOUR BASIC DATA ON A FREE BASIS … THANK YOU FOR YOUR COOPERATION” (Ungefär UPPDATERA ERA BEFINTLIGA UPPGIFTER … FÖR NÄRVARANDE ÄR NI KOSTNADSFRITT REGISTRERADE MED ERA GRUNDUPPGIFTER … TACK FÖR ERT SAMARBETE).

Av erfarenhet vet vi att många slutar läsa där. Fortsättningen lyder dock (i normal stil) SIGN ONLY IF YOU WANT TO PLACE AN ORDER FOR FULL REGISTRATION (FYLL I OCH SKRIV UNDER ENDAST OM NI VILL PLACERA EN ORDER FÖR FULL REGISTRERING).

Sedan följer ett formulär där man kan fylla i de uppgifter man vill ändra, samt vilket nummer som man skall faxa blanketten till ( +44-207-9002519 / +1-212-8981249 ).

Längst ner hittar man avtalsvillkoren, där det står att om man skriver under och faxar tillbaka så beställer man en s.k. FULL REGISTRATION för de kommande 2 åren. Priset är 97 Euro per månad, dvs totalt 2328 Euro för 24 månader, det är 23.291kr med dagens växlingskurs (2010-04-07), vilket är en ansenlig summa för att finnas med i ett register på en internetsida.

Vi vill uppmärksamma er om att det dessutom är ett löpande avtal.
Det står klart och tydligt att om man inte säger upp det hela senast två månader innan avtalstiden går ut så förlängs det med ytterligare två år och löpande.

Problemet med såna här utskick är först och främst att inte alla behärskar engelska tillräckligt bra för att riktigt förstå vad det är som står.  Istället läser man det man förstår och då framför allt det i fet stil, där det ju står att man ska uppdatera sina uppgifter och att man är med gratis.
Nästa problem kommer om man skrivit under och faxat tillbaka i tron om att det är gratis, betalt fakturan fast man inte ville, och sedan får en ny faktura om två år – bara för att man inte sagt upp avtalet.

Svensk Företagsförening har ingenting emot löpande avtal, men vi vill att man tydligt informerar kunden om att det är just ett löpande avtal de ingår. Gör man affärer på ett riktigt sätt så ska man inte behöva dölja en sådan sak.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag