Telespärr – Massutskick i hela landet.

Massutskick av fakturor från TeleSpärr (Extensium). Fakturan avser lustigt nog ett skydd mot bluffakturor med hjälp av deras tjänst Telespärr+. Ihop med fakturan kommer ett reklamblad.I bladet står att det hela är ett erbjudande och meningen ”Om ni inte önskar Telespärr+ kan ni bortse från denna inbetalning”. Den konstiga svenskan kan man väl acceptera, men man kan verkligen ifrågasätta tillvägagångssättet att marknadsföra en sådan produkt på det här viset. På fakturan framgår det nämligen inte att det är ett erbjudande, utan bara att det är en faktura med betalningsvillkor på 30dgr netto, komplett med inbetalningskort och allt.
Att man väljer att inte läsa bifogade reklamblad är inte konstigt i dagens reklamöversvämmade samhälle. En del hävdar dock att de inte fått något följebrev/reklamblad.

Många företagare har hört av sig till oss och är både förbannade och oroliga över att ha råkat beställa något av misstag. Utskicket tycks ha gått ut i hela landet.

Enligt VD:n Mattias Schönhult är det hela en misslyckad marknadsföringskampanj av deras nya tjänst. Utskicken har bara gått till befintliga och tidigare kunder – referensen på fakturan är alltså samma person som tidigare någon gång tecknat avtal med telespärr. Han klargör också att de inte har för avsikt att rikta något betalningsanspråk mot de som erhållit fakturan och inte betalar, då det bara är ett erbjudande.

Extensium AB är ett dotterbolag till Natec AB, 556603-7445. Båda företagen har vid senaste boksluten haft problem med aktiekapitalet och Natec AB saknar (2010-03-29) dessutom kvalificerad revisor.

Uppgifter om bolaget:
Extensium AB (Telespärr)
Sällerupsvägen 92
212 28 Malmö
Org-nr: 556719-6448
Telefon: 040-692 10 00
Fax: 040-692 10 50
Bankgiro: 5847-9379


Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag