Nytt bluffbolag – FöretagsTele

Ännu en bluff-kopia på eniros telefonkatalog har dykt upp. Dessa kallar sig för FöretagsTele och säljer publicering i sin egna telefonkatalog, både under Gula Sidorna och Rosa sidorna. Då utmätning är beslutat av KFM (Kronofogdemyndigheten) förefaller det tvivelaktigt att det kommer produceras någon katalog överhuvudtaget.

Det hela förefaller vara ett desperat försök att få in pengar.

En del kunder har blivit kontaktade över telefon först, där de i villfarelsen att det är Eniro som ringt, valt att uppdatera sina uppgifter i telefonkatalogen. Det är dock hos FöretagsTele de förbundit sig att betala.

Andra har bara fått en faktura.

Priset är 995kr + moms per enhet (ex.vis gula sidorna), men lustigt nog blir summan enligt FöretagsTele´s sätt att räkna; 2488kr – dvs dubbelt så mycket.
Man behöver dock inte betala hela summan utan kan delbetala det hela…

Oavsett vilket så får man ett betalningskrav om man inte betalar sin faktura. På betalningskravet finner man dels en stämpel med hot om att ärendet skall lämnas vidare till Intrum Justitia, dels hot om att ärendet ”vidarebefordras till kronofogden” om man inte betalar.

Bakom FöretagsTele står två bolag, TLT Förlag och Orion Reklam, båda står registrerade på samma man i 25-års åldern.
Båda bolagen har dessutom anonyma postboxar hos Brevia som registrerad adress.

TLT förlag är registrerat 2009-11-12.
Orion Reklam är avregistrerat 2009-03-31, men skickar alltså fakturor ändå.
Båda bolagen saknar F-skatt.

Båda bolagen har ett flertal ärenden hos KFM (Kronofogdemyndigheten) då de är enskilda firmor registrerade på samma person.

Uppgifter FöretagsTele:
Stora gatan 39
Box 4028
722 12 Västerås

tel: 021-444 48 03
fax: 021-444 48 05

org-nr: 840221-xxxx
BG: 321-7791 (går till Orion Reklam)

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag