SGS Brandsäkerhet – The Solution Group Stockholm

Nytt fakturaliknande erbjudande i massutskick. The Solution Group AB Stockholm hakar på Roboss finans och tar erbjudandefakturan in på 2010-talet.. Denna gång handlar det om ett paket för brandskydd, bestående av 2st Brandsläckare, en Brandfilt och 4st Brandvarnare. Allt för 1996kr + moms (totalt 2495kr).
Utskicket har gått ut i hela landet och är, precis som tidigare erbjudandefakturor från andra bolag, försett med en inbetalningsavi med en ”Sista Betaldag” angiven, och kan därför misstagas för att vara en faktura.

Det står ingenstans att det är en faktura – det står dock inte heller att det är ett erbjudande.
Vad som däremot står är att SG AB:s allmänna försäljningsvillkor för konsumenter gäller. Det finns dock inga betalningsvillkor med i utskicket.
På bolagets hemsida, www.sgsbrandsakerhet.se,  står det att SGS AB:s betalningsvillkor gäller, men ej heller på hemsidan finns de publicerade.
Man får väl anta att ”SG AB:s försäljningsvillkor” och ”SGS AB:s allmänna försäljningsvillkor” syftar på samma villkor, men var man kan läsa dem kvarstår att finna.
Om man ingår någon sorts löpande avtal eller inte står ej heller, så man får väl anta att det endast gäller en leverans om man betalar eftersom inget annat framgår.

Betalar man fakturan så ska man enligt The Solution Group erhålla beställda varor inom 2-3 veckor. ”Beställda varor” tolkar vi som ovanstående produkter.

Det är tveksamt om man skall klassa detta som en bluffaktura då ordet faktura faktiskt saknas. Kanske är det bara en klumpigt utformad reklam, men eftersom det står vilken dag man senast ska betala och det inte står att det är ett erbjudande, eller att betalningsplikt inte föreligger, reagerar vi på det. Framförallt i kombination med att försäljningsvillkoren inte finns, samt bolagets finansiella historik – de har inte redovisat någon omsättning alls de senaste 3 åren.

Uppgifter om bolaget:
The Solution Group Stockholm AB
Adress: Box 6090, 102 32 Stockholm
Org-nr: 556678-6678
Tel: 08-519 705 22
Fax: 08-503 113 47

Hemsida: www.sgsbrandsakerhet.se

BG: 434-7605Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag