Fortsatt ökning av Bluffakturor

Fortsatt ökning av Bluffakturor, enligt färsk statistik från Brottförebyggande Rådet – BRÅ. Under 2009 ökade antalet anmälningar om bluffakturor med 37 %.Detta jämfört med 2008 som i sin tur hade en ökning på hela 237%.
Ökningen 2008 tros bero på ökad medvetenhet bland företagarna samt att fler faktiskt anmäler.
Anledningen till den i sammanhanget modesta ökningen under 2009 kan bero på att det mest ”populära” sättet att luras på just nu tycks vara genom en så kallad Erbjudandefaktura – d.v.s ett erbjudande som ser ut som en faktura. Erbjudandefakturan är nämligen ingen brott mot Brottsbalken som du kan anmäla till åklagare via närmsta polisstation, utan är ett brott mot Marknadsföringslagen – vilket kräver att du driver ärendet själv, något som de flesta inte tycker är värt mödan.

Erbjudandefakturor har under 2009 kommit i stora utskick i form av bland annat: Alcogel mot Svininfluensan, Första Hjälpen Förbandskudde, Kontorsmaterial/Rengöringsmedel samt Programvara.

På Svensk Företagsförenings kundtjänst har vi märkt en så stor ökning av förfrågningar och ärenden från medlemmar som vill ha hjälp att vi har tvingats anställa en medarbetare till. Dessutom kommer vi under vintern/våren att bygga ut telefonväxeln.


Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag