Sincerus vann mot Mediakontakten

Marknadsdomstolen finner Mediakontakten skyldiga till att ha påstått att Sincerus bedriver oseriös verksamhet och skickar bluffakturor. Stockholmsbolaget Sincerus AB, som bland annat står bakom tidningen Dagens Ledare / www.dagensledare.se, vann idag mot boråsföretaget Mediakontakten Söfting & Blixt i marknadsdomstolen, MD.

Marknadsdomstolen finner Mediakontakten skyldiga till att ha påstått att Sincerus AB bedriver oseriös verksamhet och skickar bluffakturor. Då det saknats fog för sådana kategoriska påståenden om olagligheter har påståendena ansetts vara såväl vilseledanade som misskrediterande enligt marknadsföringslagen. MD har således dömt till Sincerus fördel.

Utdrag ur domen:
”Utredningen i målet får anses visa att det förekommit kontakter mellan Mediakontakten och
Sincerus annonsörer. I dessa kontakter har Mediakontakten lämnat påståenden om Sincerus
verksamhet vilka rört detta bolags sätt att agera på marknaden och gått ut på att Sincerus är
ett oseriöst bolag och att bolaget bl.a. skickar s.k. bluffakturor. Kontaktade personer har
vidare erbjudits att bli kunder hos Mediakontakten för att skydda sig mot sådana bolag som
Sincerus och Mediakontakten har även erbjudit sig att hjälpa till med att bestrida fakturor
från Sincerus. Syftet med kontakterna har därmed uppenbarligen varit att få kontaktade
personer att teckna avtal med Mediakontakten för att få hjälp med att undvika bolag som
Sincerus, dvs. de har haft ett avsättningsfrämjande syfte. Dessa kontakter har således haft
ett kommersiellt syfte och kommersiella förhållanden till föremål och kan därför prövas
enligt MFL.
Påståendena om att Sincerus är ett oseriöst företag och att bolaget skickar s.k. bluffakturor
ger ett starkt intryck av att Sincerus bedriver olaglig verksamhet. Även om det kan finnas
synpunkter på Sincerus sätt att marknadsföra sin produkt, vilket också bolaget självt till viss
mån synes vara medvetet om, har Mediakontakten inte haft fog för sådana kategoriska beskyllningar
om olaglighet från Sincerus sida. Marknadsdomstolen finner således de påtalade
påståendena vara både vilseledande och misskrediterande (jfr MD 2009:24).”

”Enligt 10 § MFL får en näringsidkare vid marknadsföring inte använda sig av felaktiga
påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen
eller någon annans näringsverksamhet. Det gäller bl.a. framställningar som rör produktens
förekomst, art, mängd, kvalitet och andra utmärkande egenskaper (andra stycket 1) och
kundservice, reklamationshantering samt metod och datum för tillverkning och tillhandahållande
(andra stycket 3). Enligt 8 § MFL är marknadsföring som är vilseledande enligt
bl.a. 10 § MFL att anse som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens
förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.”

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag