Eniro får upprättelse mot Emphas Ekonomi AB

Eniro får upprättelse mot e-niro emphas. Marknadsdomstolen har i dagarna avgjort att Eniro och Din Del aktiebolag vunnit mot bluffbolaget Emphas ekonomi AB. Emphas ekonomi har vid marknadsföring av sina branschregister och företagskataloger medvetet vilseledande använt sig av beteckningen E-niro och Emphas för att lura företagare att betala till dem.

Utdrag ut avgörandet:
”Emphas Ekonomi har skickat ut fakturor, på vilka de använt benämningarna e-niro och
emphas, till Eniro och Din Dels kunder utan att någon föregående beställning skett. På
fakturan anges att den ”administreras av Emphas Ekonomi AB”. Det bankgironummer som
anges på fakturorna innehas av Emphas Ekonomi och på fakturan anges även ”Vänligen
notera att vi har nytt bankgirokonto.”. Emphas Ekonomis faktura är snarlik Din Dels faktura
avseende Emfas.

Genom att Emphas Ekonomi i sin marknadsföring har använt benämningarna e-niro och
emphas vilseleds mottagarna om tjänstens kommersiella ursprung samt om varumärken och
om kännetecken. Vilseledandet är otillbörligt då det föreligger risk att marknadsföringen
påverkar mottagarnas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

De fakturor som Emphas Ekonomi skickar ut ger även intryck av att mottagarna beställt
produkter eller tjänster, trots att så inte är fallet. Eniro och Din Del har kontaktats av företrädare
för ett stort antal företag som har tillsänts Emphas Ekonomis fakturor och Eniro har i
och med det även mottagit åtskilliga kopior av dessa fakturor.

Det förhållandet att samma kundnummer och fakturanummer har använts på samtliga
bilagda fakturor förstärker indikationerna om att det är fråga om fakturaskojeri.”

Emphas Ekonomi AB är, precis som många andra bluffbolag, varken registrerat i momsregistret eller som arbetsgivare. Dessutom saknar bolaget registrerad revisor.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag