Bluffakturor – Ett växande problem

Bluffakturor – Ett växande problem. Antalet anmälningar mot bedrägerier i form av bluffakturor har under 2008 tredubblats jämfört med tidigare år, och ökningen verkar hålla i sig. Under 2009 års första halva inkom 5368 anmälningar, en ökning med 107% jämfört med samma period förra året. Då ska man komma ihåg att januari -juni vanligtvis är de lugnaste månaderna när det gäller sånt här. Bluffbolagen brukar vara som mest aktiva under semestern samt framåt jul.

2005, 2006 och 2007 låg anmälningarna runt 3.000 per år.
2008 var det en tredubbling, nästan 10.000 anmälningar.
2009 första sex månaderna en fördubbling (107% ökning) jämfört med samma period förra året.

Värst drabbat verkar stockholmsområdet vara, som står för ca 3000 av de inkomna anmälningarna. Det behöver dock inte vara så, det kan lika väl bero på att stockholmarna är mer luttrade och upptäcker bluffakturorna i större utsträckning.

På Svensk Företagsförening märker vi inte någon koncentrering till stockholmsområdet, utan ser en tydlig ökning i hela landet.

Statistiken kommer från BRÅ – Brottsförebyggande rådet.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag