Småföretagare mot Yellow

Som vi skrivit här tidigare i år så finns det ett stort missnöje riktat mot Yellow Register och deras försäljningsmetoder samt att ett antal företagare planerat att göra en grupptalan mot företaget.
Nu verkar det som att det blir av.

Det är ett 70-tal företagare som nu startar föreningen Småföretagare mot Yellow i syfte att kunna dra Yellow register inför rätta. De vill med hjälp av föreningen föra en grupptalan mot företaget i hopp om att det skall dömas till böter för vilseledande marknadsföring.

Med grupptalan menas att en person eller myndighet för en större grupp personers talan. Utslaget i rättegången påverkar sedan inte bara den som fört talan, utan alla som är medlemmar i gruppen.

Blivande ordförande Tomas Bergström säger sig ha varit i kontakt med över 200 företagare som känner att de blivit lurade av Yellow Register. Han planerar att föreningen skall registreras officiellt inom kort och därefter lämna in grupptalan mot företaget.
Om talan inte går deras väg så skall föreningen istället lämna in en motion till riksdagen om att skyddet för småföretagare skall förstärkas. I dagsläget finns ju som bekant inga motsvarigheter till Konsumentombudsman eller Ångervecka för företag.

Yellow register jobbar med design och tillverkning av hemsidor till företag och har vid ett flertal tillfällen tidigare varit i blåsväder, bl.a. i SVT:s uppdrag granskning, på grund av sina försäljningsmetoder.


Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag