Grupptalan mot Yellow Register

Grupptalan mot Yellow Register
75 företag som känner sig lurade och pressade av Boråsföretaget Yellow Register ska enligt SVT:s A-ekonomi föra en så kallad grupptalan mot bolaget. Med grupptalan menas att en person eller myndighet för en större grupp personers talan.
Utslaget i rättgången påverkar inte bara den som för talan utan alla som är medlemmar i gruppen. Grupptalan innebär bland annat att många kan dela på kostnaderna och risk.

Yellow Register och besläktade företag har uppmärksammats för sitt sätt att sälja webbsidor.
Många kunder har känt sig lurade och pressade att betala in betydande belopp till Boråsföretaget
för tjänster som de inte varit nöjda med, eller som de inte varit medvetna om att de beställt.

Vi har genom åren fått många anmälningar gällande Yellow Register, men har valt att inte publicera dem på vår Varningslista
då avtalsvillkoren framgår tydligt av deras kontrakt och dem de facto leverar en riktig produkt.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag