Varningsarkivet

Förenade Bolags Varningsarkiv

När varningar inte längre bedöms som aktiva arkiveras de. Varför en varning arkiveras varierar – konkurs, en längre tids inaktivitet eller, i undantags fall, att bolaget har förändrat sina metoder och därmed inte bedöms falla inom kriterierna för att vara publicerade på Varningslistan.

På de arkiverade varningarna framgår varför de inte längre är aktuella.