Nyheter

Förenade Bolags Nyhetsarkiv

Nyheter kring bluffakturor i kronologisk ordning. Även sökfunktion för fritext eller specifika bolagsnamn.

Transportregistret – SGP Online Publishing

Klagomål på Transportregistret. Ökat antal sedan starten. Söksidan Transportregistret.se har samlat på sig ett stort antal klagomål. De har en sak gemensamt, nämligen att den som ringer vill "kontrollera dina uppgifter" inför nästa period, trots att något tidigare...

World Wide Media

World Wide Media och Google. Har inga avtal - men säger det.Vi har mottagit uppgifter om att ett företag som kallar sig World Wide Media säljer sin produkt genom att hävda att de har ett avtal med Google och därigenom kan påverka vad som syns och inte syns i...

Nummerupplysningen.se i Kristianstad tingsrätt

Nummerupplysningen.se i Kristianstad tingsrätt. Förhandlingar pågår just nu mellan det drabbade företaget och det juridiska ombudet för Nummerupplysningen.se (Nummerupplysningen OÜ, Tallinn, Estland). Ombud för Nummerupplysningen.se (Nummerupplysningen OÜ) är...

Annonskonsulterna (ljudfil)

Ljudfil från Annonskonsulterna. Avslöjar starkt vilseledande försäljning. Vi har tidigare rapporterat om att Annonskonsulterna Skandinavia säljer med vilseledande uppgifter. Vanligtvis hänvisar man till en "Google-tjänst" som löpt ut och att perioden (som aldrig...

Nordisk Spärrtjänst / Nej Tack / MB Marketing

Nordisk Spärrtjänst - nu med "Nej Tack". Ännu ett namnbyte för boråsbolaget. Den enskilda firman i Borås som tidigare skickat ut tusentals erbjudandefakturor för olika sök- och webboptimeringstjänster under olika namn testar nu ett nytt grepp: att skicka ut fakturor...

Finn Ditt Företag (finndittforetag.se)

Inkomna uppgifter om Finn Ditt Företag. Man säger att du har "varit med tidigare" och vill nu bekräfta uppgifterna inför nästa period. Enligt inkomna uppgifter säljer Nordisk Sökmedia AB produkten Finn Ditt Företag med tvivelaktiga metoder. Det handlar om vilseledande...

DP Media Lab / Google Adwords / Växjö

Google-faktura från "Google Adwords". DP Media Lab betalningsmottagare. Uppdatering 2012-03-12: DP Medialab är idag borttagna från vår varningslista då de presenterat ett giltigt Google-certifikat. Vi fick nyligen in den här fakturan från Google Adwords... eller är...

Betalningsföreläggande från Hitta Företagen

Företagslansering Sverige AB skickar ut falska betalningsförelägganden. Har ingen juridisk tyngd.Idag har Företagslansering Sverige AB skickat ut ett stort antal falska betalningsförelägganden till sina "kunder". Metoden är vanlig bland oseriösa bolag och har ingen...

Lokala Företagskatalogen

Rapporter om Lokala Företagskatalogen. Vill förlänga ditt tidigare medlemskap. På sidan visar man ett falskt samarbete med Eniro. Produkten säljs enligt inkomna uppgifter av Kank Handelsbolag med organisationsnummer 969755-5978 och registreringsdatum 2011-05-13....

dinlokaladel.se / Din Lokala Del / Inspelningscentralen

Din Lokaladel säljer på falskt tidigare medverkande. Uppger sig ringa från Stockholm.Hitta Företagen (Företagslansering Sverige AB), Alla Företagen (Företagslansering Sverige AB), Norden Media (Länsdelen Norden AB), Varningstjänst (Benelco Fastighetsservice) hör ihop...

Inspelningscentralen / inspelningscentralen.se

Inspelningscentralen existerar inte. Gå inte på knepet! Vi har sedan starten rapporterat löpande om bolag som använder sig av något man kallar inspelningscentralen i sina indrivningsförsök. Bolaget som introducerade metoden var Hitta Företagen (Företagslansering...

Ring Förenade Bolag